כספת וירטואלית

מערכת  PC Plus SafeSync

down

כספת וירטואלית - מערכת PC Plus SafeSyncמטרת המערכת היא לאפשר העברת קבצים בצורה בטוחה בין מערכות תוך שימת דגש על יציבות, אבטחה, ושלמות המידע. המערכת משמשת בעיקר בתור צינור לתמיכה בממשקים בין מערכות שונות, וכן לצורכי סנכרון נתונים בין שרתים. 

המערכת מנוהלת באמצעות אתר הניהול מאפשר לראות ולהגדיר באופן ויזואלי ונוח את כל הגדרות הסנכרון הנדרשות. האתר מאפשר להגדיר מקורות ויעדים, חוקיות סנכרון, הרשאות והגדרות שונות. ניתן להגדיר משתמשים שונים בעלי הרשאות שונות.   

אתר הניהול מאפשר להגדיר "מארחים" ו "הגדרות סנכרון".  לכל מארח מוגדרות מספר כניסות ויציאות המתורגמות למיקום פיזי אליו או ממנו יישלחו ויגיעו קבצים.   

הניהול מתבצע באמצעות גרף דינאמי המתאר את המקורות והיעדים והקשרים ביניהם. 

ניתן לערוך הגדרות ישירות על גבי הגרף הדינאמי ולהזיז אלמנטים על גבי הלוח כדי לקבל תמונה ברורה של התהליכים: 

לחילופין, ניתן להציג רשימת מארחים בתצוגת "קלפים". מארח יכול להיות אחד מתוך ארבעת הסוגים הבאים:

1. SafeSync Agent – אחראי לשלוח ו/או לקבל קבצים ממנו ואליו, באמצעות כל אחד מהפרוטוקולים שיוזכרו בהמשך.

2. SFTP

3. FTPS

4. Email

באותו אופן, ניתן להציג את הגדרות הסנכרון כ"קלפים". הגדרת סנכרון כוללת מארח מקור, יציאה המוגדרת במארח המקור, מארח יעד וכניסה המוגדרת במארח היעד.  בנוסף, ההגדרה מכילה מידע נוסף כגון סוג סנכרון נדרש, האם לכלול תיקיות משנה, האם לגבות, סוגי קבצים להעברה ועוד.       

קיימים שלושה סוגי סנכרון:

1. העתקה - השירות מעתיק קבצים מהמקור אל היעד בתדירות קבועה מראש. 

2. העברה - שירות מעתיק קבצים מהמקור אל היעד בתדירות קבועה מראש. לאחר אישור שהקבצים עברו בהצלחה, הקבצים נמחקים מהמקור. ניתן להגדיר כך שהקבצים יעברו לגיבוי לפני מחיקתם מהמקור. 

3. סנכרון מראה - שירות מבצע סנכרון מדויק של המקור והיעד תוך התחשבות בהתנגשויות, הוספה, עדכון  ומחיקה של קבצים, תתי-תיקיות ועוד.   

 

המערכת תומכת במקורות ויעדים הבאים: 

• תיקייה מקומית 

• תיקיית רשת

• FTPS 

• SFTP 

• TCP/IP 

• Email

סנכרון המראה מתבצע באמצעות TCP/IP ובין שני סוכנים (אייג'נטים) של המערכת.     

המערכת כוללת תיעוד נרחב של כל הפעילויות. המערכת אוספת נתוני פעילות מכל הסוכנים. ניתן להציג את האירועים בטבלה ובגרף, ולסנן לפי תאריכים, מארחים, הגדרות סנכרון, סוג פעילות ורמת חומרה.   

רמות החומרה נקבעות לפי סוגי הפעילויות כברירת מחדל, וניתן לשייך לפי הצורך סוג פעילות מסוים לרמת חומרה אחרת מזו שהוגדרה כברירת מחדל.

ניתן ללחוץ על כל שורה בטבלה על מנת לקבל פירוט נוסף לגבי אותו אירוע אם ישנו. כמו כן, ניתן להגדיר רמת חומרה אשר תגרור שליחת מייל לרשימה מוגדרת מראש לגבי התרחשות האירוע.  המערכת תאגור אירועים ותשלח מייל מרוכז אחת לזמן קבוע שהוגדר מראש.     

 

• המערכת מאובטחת באמצעים המתקדמים ביותר וברמות הצפנה גבוהות.

• פיסי פלוס פתוחה להתאמות ושינויים בהתאם לצרכים של כל לקוח.